Autokaupan ja etämyynnin ehdot PDF
Peruuttamislomake LINKKI

Etämyynnin ehdot

Yksityisasiakkaan etämyynnin peruuttamisen oikeudet, ehdot, määräajat ja menettelyt

Bemax Oy etämyynnin ehdot, peruuttamisoikeus ja toimintaohjeet (sovelletaan vain kuluttajakaupassa)
Teillä on oikeus tutustua toimituksen jälkeen ajoneuvoon ja tarkistaa sen luonne, ominaisuudet ja toimivuus esimerkiksi koeajamalla ajoneuvo. Teillä on oikeus peruuttaa sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä (myyntitilisopimus) tai siitä, kun tavara on vastaanotettu (ajoneuvon etämyyntisopimus). Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää verkkosivuillamme www.vaihtoautomaa.com/etamyynnin-ehdot olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
Peruuttamisen vaikutukset ja lomakkeen täyttöohjeet (sovelletaan vain kuluttajakaupassa)
Täyttäkää ja palauttakaa peruutuslomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen. Voitte täyttää peruuttamislomakkeen verkkosivustollamme ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti (esimerkiksi sähköpostitse reklamaatio@vaihtoautomaa.com). Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Voitte toimittaa peruuttamislomakkeen myös postitse.
Vastaanottaja: Vaihtoautomaa, Bemax Oy, c/o Klacon Oy, Satamakatu 16 A 1, 26100 Rauma tai reklamaatio@vaihtoautomaa.com
Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme kokonaiskauppahinnan vähennettynä ajoneuvon arvonalentumisella sekä palautuksesta aiheutuneilla välittömillä kustannuksilla viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa peruutusilmoituksen saatuamme. Pidätämme kuitenkin oikeuden pidättää maksua kunnes ajoneuvo varusteineen on palautettu. Palautuksesta aiheutuneet kustannukset ovat kauppasopimuksella mainittu normaalista toimitustavasta (esimerkiksi osto verkkokaupasta, toimitus veloituksetta) poikkeava toimitus (esim. kotiinkuljetus kolmesataa euroa), ajoneuvon palauttamisesta lähimpään toimipisteeseen aiheutuneet välittömät kustannukset kaksi euroa kilometriltä, sekä ajoneuvolla toimitushetken ja koeajon (maksimissaan viisikymmentä kilometriä) jälkeen ajetut kilometrit joista peritään yksi euro jokaista kilometriä kohden. Mikäli ajoneuvolla on toimituksen jälkeen ajettu yli sata kilometriä katsotaan ajoneuvo käyttöönotetuksi eikä palautusoikeutta ole. Ajoneuvon arvonalentumiseksi katsotaan kaikki muu likaantuminen, kuluminen sekä ajoneuvoon tulleet virheet, mitkä mikä eivät ole seurausta ajoneuvon luonteen, ominaisuuden ja toimivuuden tarkistamisesta. Mikäli ajoneuvoon on kaupantekohetkellä tai sen yhteydessä asennettu varusteita tai uusittu kulutusosia näiden arvonalenemaksi lasketaan viisikymmentä prosenttia kulutusosien ja sataprosenttia varusteiden arvosta. Mikäli autossa on ennen palautusta ilmennyt virhe, pidätämme oikeuden korjata virhe tai pidättää virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ennen maksun palautusta. Virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset jaetaan KRIL linjauksen mukaisesti Teidän sekä meidän välillä. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun. Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai (lisätkää tarvittaessa sen henkilön nimi ja maantieteellinen osoite, jonka olette valtuuttanut vastaanottamaan/luovuttamaan tavarat) viivytyksettä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Jos kyseessä on etämyyntisopimus eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti postitse, Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat etäisyydestä riippuen arviolta enintään noin tuhatviisisataa euroa. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Mikäli myyjä myöhemmin huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa. Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi myyntitilisopimus), teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Kohtuullinen korvaus on minimissään kaksisataayhdeksänkymmentäviisi euroa, jolla katetaan myyntitilihenkilön sopimukseen perustuva palkkaus, ajoneuvon raportointiin ja tutkimiseen käytetty aika, myyntiinlaitto, mallinnukset ja siitä aiheutuvat viranomaismaksut sekä markkinapaikkamaksut.